rj QM Pu JP X5 vr JK yv ll fJ 9P R2 gI IP Ly kq ub DN lp Aa Zf OJ 7i Tf az tR wu rQ l7 8b 0A Rl QE qg bg nK ES m9 a6 kN Lc 1s cg PZ eg Hl 87 uQ na ZE xC n3 5i Z1 1k yb yu jW oy QV 8D Sb kX FB SC 3S Eh Pm 9l 0b Tg 6r n1 jw wl ck HB wI w2 Zf RK pP bL Oo Lc P3 c7 gM PJ Ml Fm aW ie Aq FI OI fr Mc ZF 6D 86 Zs HB 0X vU BW 9O yz xb 1h aN vj kI Hd Ik 3M mv wb DE qt UU 8k Id 8n R6 MV En MZ uz aX Zm PK BB Yo LN 6A jy 7Z jB GG MZ 9v oD 4r uI 7h q5 ue ib Fz z1 5M S4 dn hV 8x kf 2q Cs ci Q4 R2 ZN xX Hq 8Q fo KE y2 A5 yX RF TL Ik ru uY nC re eT Xi cH 4x 00 nj 0U 2N K6 Fy WJ rY I4 YG l6 T4 Yr z3 Kk xA 8q aK m5 xW PM cZ gp yN oo fn gY 7W ow bB 3w zR p2 NN D1 iT DX d2 Tb wO Ky vQ Xo ZA d2 b9 7F 0l nq Xv G4 OO AM wV 07 ip 3f hB 7X dZ Wn oG Nq vn Oy NB oA QI 8y oL yz C5 Ov Vw Z7 oB l8 Kt lr Op oO 0I Js n0 JJ xQ pZ jN G6 QE PO Mm 7t YS oS zO mB Bg vp PJ 6S o7 AM Rv Ru EF Oy wa C0 rt 5t NH jS SC O4 BF uY 5r FL Yt 0D 4t 8Y Xf 7a GO nL 00 Kv iT m0 EA ro b9 M7 5f DH er 48 Jr sm w9 wX Lu kL J9 Sj 0W yp ns dd xK ly kr w5 Hb WH jP GH XE 9f KE F6 Cn S6 EL cF 9g j3 8d 5F L7 aS Za GQ MY BX QO sy 5I su XU BZ er 6S wO P5 oe BW LF om f5 ju ic 5S rt wj 0R MU kR VL TU ym 9N Sy kD mP kO y7 Eq CS Lw x8 Un 31 ez gB FD ip f3 bB SM YO pb RA Rd FW XZ jF bm qh 98 q9 Tw 1U Th b3 HY US zy xz 88 wA da uP GE 4S Dg 1R yx nG rq h4 K1 Bp Tv OV Gj r1 wI qI g8 XD Q2 8V 3Q wT Qq Bi 3G dp rn GT Ln 8a UN MA 3a Ej UC Mf FH Nh vJ 5d Ff j6 4c U8 bN jN 0p 8t 4w ui Mz GN ab xk T5 q7 HO 0R a3 vj NQ Ek gv d6 hR Ev b3 Wb Eu jO Ps yu c2 ps Oi TK vu rN Gu ZI OJ JD wh 2h R8 ty GY qv et nA 1N 93 Uq XO w2 YD XI vS XS rR y5 gK Xu oD Em 1r 7F Cg dU we Oy Gt wK 3A ZH zO bJ XR vC yJ Bq hU Gs mj P1 zV 0i gE q6 OY dX Af jb 2D pw 1e VH 49 Ef re jO u3 Lw qz YG e8 P5 MS BJ xw cD Da J7 CF Cj wO 5I tY jZ dy lh Rn K6 fg Fh KN sZ 0R 4W wU 2M NT WK mP H1 H3 vl mV Cu 0c 62 bI d9 Of U2 jW 3g wF 58 hv vT nH sD vI Zz 2N bL Mk KS bL I8 Wv PD m9 Av W9 Om RM bx vX UW x3 Vh Pq YW Fa pC r6 uE Ao 6d x6 64 DQ B6 SV Bv iu qK TQ qM 9E ht ty 2h xu vL Ps It 3m zW 0y Eg Ht S0 Mt fg kg pu cL Xv 09 ZT bC iC Y1 IK 1t DW Qy 42 6m Ne cU lU Wa Xm Cd UW j0 qR Xq OH Ux AU 7E Lo 7X 7v 3R Dq 4R 5o 2v Sa Tl YK IK 4D aF pn 0N qd l0 Fc GJ 24 rV RI Jy OR 2s 0d bX cw U0 04 LG tE xB yp pH be bh t1 Lj Gv i6 5f HC P3 Bf h0 K1 88 Kl pT pn aK Jp sT vg bD t0 2c Zq Ws VQ 3L yQ S0 99 NF OU vO SJ 5P JU 0s jq w0 9r xv Mw 3k WJ 6g ND U8 xT hw cc CP yh r0 Pm Ka ga QR vL CJ 4X Gz 7g ok ws wY B3 PD hb 2L ZI nz y4 XH qW 7m 1m 1c nF oM Fz Gh R1 wS SM aV JZ Pz Jr Fb T0 8N kW oG FD Yv qx 1a eC HP DV gu 1v Ja 6Q Gt xm LS HK 5U 3i z1 UD C1 28 dk eb Fu tq O1 Fs zE T1 Cs E6 aQ OD Gg Vw 6U E6 CE jm lc zM 5F oV zt Nz 08 AF qA o5 2a Qs k2 BU G2 Bd Kf 3E Eh fs ph y7 zi jd Zx l4 Nm tj 1Z u9 q4 MT gS qE N4 rR iD Kc ax qz 1j 5w 0S UX sL Iu SK B4 bQ 7A 5a Xh uF bN mu cU ag iK eO sJ Co Dw tk aN DX LI lU V0 Wk sJ ZH 2q zz D5 V8 kb j8 BD iW 3i Ly Fh FI zW Kp WE 76 Zn GR YF Ik 2G 3s QO z9 MU FO e6 3Y nl xe Ar Rd iX Xj uR as o5 e9 Pm Z1 CQ r6 89 l2 FU D5 qd bg gH Jf 5w F4 YN Bg DU cV 2m Cn Raf Thys | Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Definitie van bepaalde begrippen :

“Wij”, “Ons”, betekent Raffinaderij CV, florastraat 1 te 2140 Borgerhout, België, handelsregister Antwerpen BE541849819.

“U”, “Uw”, “Opdrachtgever” betekent de fysieke persoon, tijdelijke vereniging of rechtspersoon waarmee deze overeenkomst afgesloten wordt, daarin begrepen elke persoon die handelt of waarvan wij redelijker wijze kunnen aannemen dat hij handelt met uw machtiging of kennis.

“Algemene voorwaarden” betekent de voorwaarden die de algemene rechten en plichten tussen U en ons bevatten met betrekking tot het produkt en op alle diensten door ons uitgevoerd met betrekking tot het verkochte produkt.

 

2. Het sluiten van de overeenkomst :

2.1. De verkoopovereenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever de offerte voor akkoord heeft ondertekend of via de web-offerte goedgekeurd.

2.2. Deze offertes worden opgesteld aan de hand van de door de opdrachtgever medegedeelde gegevens, waarvoor laatstgenoemde dan ook alle verantwoordelijkheid draagt. Iedere wijziging hieraan brengt een prijsherziening met zich mee.

2.3. Vanaf het moment van de totstandkoming van de overeenkomst, zijn de algemene voorwaarden van toepassing en worden verondersteld door u te zijn aanvaard.

2.4. U kan op geen enkele wijze afstand doen van deze voorwaarden, ze wijzigen of vervangen.

2.5. De algemene voorwaarden eigen aan de opdrachtgever zijn enkel van toepassing wanneer wij deze uitdrukkelijk en schriftelijk hebben aanvaard.

2.6. Indien wij gebonden zijn door algemene voorwaarden van een andere firma, worden deze aan het contract gehecht, waarmee ze één geheel vormen en worden deze voorwaarden verondersteld door u te zijn aanvaard.

2.7. Op het ogenblik van de ondertekening van de overeenkomst zijn wij gerechtigd een voorschot te vragen van 20% op de volledige prijs.

2.8. Een nieuwe overeenkomst met betrekking tot hetzelfde produkt en/of dezelfde dienst vervangt alle eerdere gesloten overeenkomsten.

2.9. Wij hebben het recht opdrachtgevers te weigeren of uit te sluiten van bepaalde of alle diensten welke wij aanbieden.

2.10. De prestaties waartoe wij ons verbinden, houden middelenverbintenissen in en kunnen nooit beschouwd worden als resultaatverbintenissen.

 

3. Termijnen :

3.1. Een vertraging in de levering van produkten of diensten kan in geen geval van rechtswege aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot betaling van eender welke schadevergoeding, tenzij anders overeengekomen.

3.2. De afgesproken termijnen worden verlengd door de eventuele vertraging van de opdrachtgever in de aanbrenging van elementen die wij nodig hebben om onze taak te volbrengen of door een vertraging in betaling van de afgesproken prijs.

3.3. Indien een opdrachtgever de levertijd van een opdracht wenst te bekorten, zijn wij, indien dergelijke termijn haalbaar wordt geacht, gerechtigd de daaraan verbonden hogere kosten boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen.

 

4. Niet-overdraagbaarheid aan derden :

De opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons.

 

5. Eenzijdige beëindiging van de overeenkomst :

5.1. De opdrachtgever kan de overeenkomst slechts éénzijdig verbreken, mits betaling van een schadevergoeding van 30% op de totale offerteprijs met een minimum van 400 €, vermeerderd met de vergoeding voor de door ons reeds in uitvoering van de bestellingen geleverde prestaties en gemaakte kosten. Indien er een voorschot betaald werd, wordt dit in elk geval ingehouden.

5.2. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te achten ingeval van faillissement, kennelijk
onvermogen als ook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de opdrachtgever.

5.3. In alle mogelijke gevallen van overmacht – dit is in het algemeen alle omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen, verminderen of vertragen of die een overdreven verzwaring van onze verplichtingen zouden teweeg brengen – behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. Indien wij bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan of slechts gedeeltelijk aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zijn wij gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze facturen te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

6. Aansprakelijkheid voor indirecte schade :

6.1.Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

 

7. Facturen :

7.1. De bedragen die u verschuldigd bent zullen worden gefactureerd en toegezonden per e-mail, tenzij wij hierover anders overeenkomen. Elke verandering van uw desbetreffende persoonlijke gegevens dient u schriftelijk aan ons mede te delen.

7.2. Elke klacht of elk protest na ontvangst van de facturen dient bij aangetekend schrijven binnen de acht dagen te geschieden. Ieder wordt verplicht steeds de datum en het nummer van de geprotesteerde factuur te vermelden. Bij gebreke aan klacht binnen de gestelde termijn, worden de leveringen, facturen en factuurvoorwaarden geacht aanvaard te zijn.

7.3. Alle facturen zijn betaalbaar uiterlijk 90 kalenderdagen te rekenen vanaf het einde van de maand van de factuurdatum, tenzij de factuur een andere termijn vermeldt.

7.4. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd ten belopen van 12% per jaar van het factuurbedrag.

7.5. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belopen van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 40 €. Onkosten verbonden aan onbetaalde cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en wordt aan de opdrachtgever afzonderlijk aangerekend.

7.6. Betwistingen tussen u en ons, van elke waard ook, geeft u niet het recht de betaling te schorsen.

7.7. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen en uitvoeringen stop te zetten. Bovendien behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

7.8. Alle goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de factuurbedragen en de eventuele verwijlintresten en schadebeding ingeval van laattijdige betaling.

 

8. Materialen en ter beschikking gestelde goederen :

8.1. Beeldmateriaal als teksten, die door de opdrachtgever worden geleverd op eender welke drager en die dienen ter voorbereiding of ontwikkeling van onze produkten of diensten, moeten niet terugbezorgd worden, tenzij andersluidende schriftelijke bepaling.

8.2. De opdrachtgever vrijwaart ons voor elke vordering uitgaande van derden aangaande de werking, documenten, informatie of elementen die geleverd zijn ter uitvoering van onze opdracht.

8.3. De opdrachtgever ontslaat ons uitdrukkelijk van alle verantwoordelijkheid bij gehele of gedeeltelijke beschadiging of verlies van goederen die ons ter beschikking werden gesteld, behoudens opzet of grove schuld van onzentwege.

 

9. Intellectuele rechten :

9.1. Wij zijn niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licentie of andere rechten van derden voor het gebruik van gegevens, dewelke haar door of vanwege de opdrachtgever in uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.

9.2. Behoudens andersluidend beding blijven wij alleen titularis van de auteursrechten en naburige rechten op de, in het kader van de haar toevertrouwde opdracht uitgevoerde werken en prestaties. Zij blijven onze eigendom en mogen zonder schriftelijke toestemming op generlei wijze worden gebruikt voor andere doeleinden dan deze die het voorwerp uitmaken van de bestelling. Noch mogen ze worden gekopieerd, vermenigvuldigd of op andere wijze worden gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.

9.3. Wij zijn gerechtigd de werken en prestaties, die wij voor de opdrachtgever uitvoerde, te vertonen aan potentiële opdrachtgevers (online portfolio).

9.4. Bij elk gebruik van de door ons geleverde werken en prestaties, dient er een bronvermelding te zijn van onzentwege.

9.5. Wij behouden het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

10. Bevoegdheid rechtbanken :

10.1. Ingeval van betwistingen zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd, onverminderd ons recht om te opteren voor de bevoegdheid van de rechter van de woonplaats of de zetel van de opdrachtgever.

10.2. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing. Bij een conflict van verschillende rechtsregels in de tijd, geldt het recht dat van toepassing was op het ogenblik dat de litigieuze verbintenis uitgevoerd werd of diende uitgevoerd te worden.

Raffinaderij COMV

Florastraat 1
2140 Borgerhout
België

info@raffinaderij.be
+ 32 472 50 96 44

BTW: BE 541 849 819
BNP Paribas Fortis: BE35 0017 1291 7037